Na kanker is niets meer ‘normaal’

Als je bent behandeld voor kanker, wil je niets liever dan daarna de draad van het normale leven weer oppakken.
Maar zo normaal is het leven na kanker niet meer.
Veel ex-kankerpatiënten worden na de ziekte geconfronteerd met de gevolgen van (de behandeling van) kanker op medisch, sociaalpsychologisch en maatschappelijk gebied:
Je vertrouwen in je lijf is verdwenen.
Je moet leven met blijvende vermoeidheid, pijn of verminking.
Met onvrijwillige kinderloosheid misschien.
Er zijn spanningen ontstaan in je relatie, in je gezin. Op het werk en in je omgeving.
Misschien ben je anders gaan denken over wat je van waarde vindt in het leven.
Hoe ga je daarmee om?

Welkom op de website van Stichting OK

De Stichting voor Overlevers van Kanker (Stichting OK) is een organisatie van en voor mensen die zijn genezen van kanker of langdurig overleven met kanker.

Een op de drie Nederlanders krijgt kanker. Het aantal mensen dat de ziekte overleeft, of langdurig met kanker leeft, neemt gelukkig toe. Op dit moment telt Nederland ruim 800.000 overlevers van kanker. In 2025 zullen dat er meer dan 1 miljoen zijn. Deze mensen worden niet of nauwelijks geïnformeerd over de late gevolgen van kanker.

Stichting OK komt op voor de rechten en belangen van overlevers van kanker en hun naasten door:

  • toegankelijke en betrouwbare informatie te geven over de late gevolgen van (de behandeling van) kanker: lichamelijk, psychisch, maatschappelijk en sociaal;
  • overlevers van alle vormen van kanker de mogelijkheid te bieden om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen;
  • de positie van ex-kankerpatiënten te verbeteren op het gebied van werk en inkomen, hypotheken en verzekeringen.

Met als leidraad De rechten van een overlever van kanker voert Stichting OK actie voor de rechten, kansen en mogelijkheden van mensen die kanker hebben gehad. Lees meer over Stichting OK

BLOG OK

Jeroen Terlingen, voorzitter Stichting voor Overlevers van Kanker

Jeroen Terlingen, voorzitter Stichting OK

Toekomst


Eerste landelijke bijeenkomst Stichting OK groot succes

Eerste landelijke bijeenkomst Stichting OK 23 september 2017, deelnemers in de pauze‘Fijn, die informatie over de late gevolgen van kanker. En hoe beladen de confrontatie met kanker toch altijd weer is, de herkenning en erkenning zijn ook fijn!’
De eerste landelijke bijeenkomst van Stichting OK in 2017 in Amersfoort was een groot succes. Met o.a. inleidingen over geheugenverlies en gebrek aan concentratievermogen als gevolg van de behandeling en de invloed van kanker op werk en relatie.
Joyce Vermeer (HDI) spreekt over kanker en relatie op eerste landelijke bijeenkomst Stichting OK 23-9-2017

Stichting OK onderzoekt nu of ze aan de wens van de deelnemers tegemoet kan komen om meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren, en ook buiten de Randstad. Lees meer over de eerste landelijke bijeenkomst van Stichting OK in het Toon Hermans Huis in Amersfoort, september 2017.

Handboek voor overlevers

Omslag Handboek voor overlevers van kankerIn het Handboek voor overlevers van kanker komen tientallen ex-kankerpatiënten, hun naasten en behandelaars aan het woord. In vaak schrijnende, ontroerende en dappere verhalen vertellen zij hoe kanker ook jaren na de behandeling hun kwaliteit van leven beïnvloedt en hoe ze daarmee omgaan. Lees meer…

‘Ik heb kanker overleefd. Nou moet ik van iedere dag een feestje maken, zeggen ze. Als je dit boek leest, snap je waarom dat niet altijd lukt’ – Anna Enderlé, genezen van borstkanker

‘De ex-patiënten in dit Handboek voor overlevers van kanker laten op indrukwekkende wijze zien wat ervoor nodig is om na de behandeling ook de kwaliteit van hun leven te verbeteren.’ – Prof. Floor van Leeuwen, epidemioloog Antoni van Leeuwenhoek

NIEUWS

  • image
  • image
  • image

AGENDA

WORD DONATEUR, WORD VRIJWILLIGER

Heb je kanker overleefd, leef je langdurig met kanker of ben je betrokken bij de problematiek van ex-kankerpatiënten? Sluit je dan aan bij de Stichting voor Overlevers van Kanker en word lid/donateur.

Ook heeft Stichting OK dringend behoefte aan vrijwilligers die willen meehelpen om een goede organisatie op te bouwen voor overlevers van kanker. Wil jij meedenken en meedoen? Neem dan contact met ons op.

FILMS OVER LATE GEVOLGEN VAN KANKER

In 26 films, gemaakt met steun van het Van Vlissingenfonds, gaan (ex-) lymfklierkankerpatiënten in op de late effecten van (de behandeling van) hun kanker. Openhartig vertellen ze over o.a. zenuwpijnen, vermoeidheid, (de angst voor) een nieuwe kanker, kinderloosheid, problemen met de relatie, op het werk, met het krijgen van een verzekering en/of hypotheek, verandering van hun persoonlijkheid. De problemen waarmee zij worstelen zullen andere overlevers van kanker bekend voorkomen… Op de site van Hematon

FOLDER

Folder Stichting OK voor Overlevers van Kanker, Na kanker is alles anders

Na kanker is alles anders is de folder over doelstelling en werkwijze van Stichting OK. Met ook informatie over de late gevolgen van kanker en een aanmeldingsformulier om donateur te worden.

De folder wordt verspreid bij inloophuizen, psychosociale instellingen en ziekenhuizen en is op aanvraag verkrijgbaar.

Belangstelling? Stuur een mail met naam, adres en het gewenste aantal naar mail@stichting-ok.nl.